HAIDER ACKERMANN/ハイダー アッカーマン

 「ハイダー アッカーマン(HAIDER ACKERMANN)」が2020年2月29日(現地時間)、2020秋冬コレクションを仏パリで発表した。
 

開催日時:2020年2月29日 10:30(現地時間)
デザイナー:ハイダー・アッカーマン
画像:HAIDER ACKERMANN
公式サイト

BRAND

メールマガジン登録