HAIDER ACKERMANN/ハイダー アッカーマン

「ハイダー アッカーマン(HAIDER ACKERMANN)」が2018年9月29日(現地時間)、2019春夏コレクションを仏パリで発表した。
 

開催日時:2018年9月29日10 :30(現地時間)
デザイナー:ハイダー・アッカーマン
画像:HAIDER ACKERMANN
公式サイト

BRAND

メールマガジン登録